2TASTE B.V. geborgde werkwijze mbt de alcoholwet (publicatie: 01-07-2021).

Het is voor 2TASTE B.V. van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. 2TASTE B.V. wil geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.
In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe 2TASTE B.V. invulling geeft aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij 2TASTE B.V. wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:
1. Hoe 2TASTE B.V., samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
2. Hoe 2TASTE B.V. ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van 2TASTE B.V.;
3. Hoe 2TASTE B.V. controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
• Bezorging van wijnbestellingen via de website wordt door bezorgers van PostNL gedaan. Aflevering wordt altijd gedaan op het opgegeven bezorgadres of afhaalpunt (dus niet bij de buren). Bij aflevering wordt een controle uitgevoerd op leeftijd middels een ID check. De ontvanger moet daarnaast ook voor ontvangst tekenen.
• Bij de leveringsopdracht naar PostNL en het aanmaken van het afleveringsetiket wordt aangegeven dat een leeftijdscontrole en handtekening voor ontvangst gedaan moet worden door de bezorger. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van 2TASTE B.V.
• Op de adressticker wordt middels de tekst ‘NIX 18’ aangegeven dat het leeftijdgebonden producten betreft en dat er een leeftijdcontrole moet plaatsvinden. Daarnaast is dit ook in de leveringsopdracht naar PostNL opgenomen.
• De consument die wijn wil bekijken op de website moet bevestigen dat hij 18 jaar of ouder is alvorens de wijnpagina’s zichtbaar worden.
• De consument die wijn besteld op de website moet bevestigen dat hij 18 jaar of ouder is en accepteren dat een leeftijdscontrole bij aflevering plaatsvindt.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
Medewerkers worden geïnformeerd over de geborgde werkwijze rondom alcoholverkoop op afstand en de consequenties van het niet naleven van de afspraken. Dit wordt gedaan middels informatieverstrekking aangaande de wetgeving en documenten die ook zijn opgenomen op de website.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
Ieder jaar wordt de uitvoering van de geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen geëvalueerd. Het gaat hierbij zowel om de uitvoering door eigen medewerkers als externe partijen waarmee wordt samengewerkt.
Dit wordt gedaan door:
– Het doen van zelfcontroles in iedere stap van het proces (van bestelling tot en met bezorging). Aflevering zal ook fysiek plaatsvinden en zodoende is controle op naleving van de afspraken mogelijk.
– Periodieke evaluatie van de geborgde werkwijze en actualisering na iedere wijziging van de situatie.
– Indien medewerkers of externe partijen zich niet houden aan de afspraken beschreven in de geborgde werkwijze dan wordt actie ondernomen. Indien geen verbetering bereikbaar is dan zal de samenwerking beëindigd worden.

Versie 1.0 (01-07-2021)